fbpx
Blog 8

İnşaat Ruhsatı Nedir?

İnşaat ruhsatı, bir yapının inşası veya geliştirilmesi için gerekli olan izin belgesidir ve ilgili idari mercilerden alınır. Bu izin, inşaatın başlaması ve devam etmesi için belirli teknik standartlara uygunluk gösteren belgelerin sunulması şartıyla elde edilir. Genellikle, bu sürecin teknik ve karmaşık olması nedeniyle inşaat ruhsatı alma işlemleri, profesyonel mimarlık ofisleri tarafından yürütülür. Ancak müteahhitler, teknik destek alarak kendi başlarına ruhsat alım sürecini takip edebilirler.

İnşaat ruhsatı alındıktan sonra, inşaata başlama zorunluluğu vardır ve proje beş yıl içinde tamamlanmalıdır. Eğer belirlenen sürelere uyulmazsa, ruhsat beş yıl uzatılarak yeniden alınmalıdır.

Bodrum’da inşaat ruhsatı alımı için izlenen resmi kurum başvuru aşamaları şu şekildedir:

  1. İnşaat yapı ruhsatı için, proje Bodrum Belediyesi sınırları içinde ise belediyeye başvurulur; sınırlar dışında ise ilgili valiliklere başvurulur.
  2. İnşaat için öncelikle imar planları incelenir ve yapının inşasıyla ilgili herhangi bir engel durumu olup olmadığı değerlendirilir.
  3. Gerekliyse, ifraz ve tevhit işlemleri yapılır.
  4. Bu işlemler tamamlandıktan sonra arsanın vaziyet planı hazırlanır ve ilgili idare tarafından onaylanırsa, zemin etüdü ile avan proje hazırlanarak ilgili idareye sunulur.
  5. Bu aşama onaylandığında, mimari, statik ve mekanik projeler hazırlanır ve ilgili idarenin onayına sunulur. İlgili idare tarafından onaylandıktan sonra, ruhsat alımı için aşağıdaki tamamlayıcı belgeler ilgili idareye sunulur.

İnşaat ruhsatı alınması için gerekli belgeler şunlardır:

a) Ruhsat başvuru dilekçesi, b) Tapu, röperli kroki ve son bir yıla ait imar durumu, c) Vaziyet planı, inşaat istikamet rölevesi, kot kesit, aplikasyon krokisi ve zemin etüt raporu, d) Tüm hissedarlardan alınacak vekaletname ve muvafakatname, e) Müteahhitlik ve hafriyat taahhütnamesi noterden ve müteahhide verilen yetki numarası, f) Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, g) Şantiye şefi evrakı (taahhütname, noter onaylı sözleşme, imza sirküsü), h) Proje müellif taahhütnameleri ve noter onaylı proje sorumluluk beyanları, i) Yapı denetim için gerekli evrak (sözleşme, taahhütname, izin belgesi, denetçi belgeleri), j) Tapu sicil müdürlüğünden takyit cevabı ve belediyeden numarataj çıktısı, k) Ana caddelerden renkli dış cephe görünüşü, l) Yıkım belgesi ve sığınak raporu, m) Mimari, statik, ısı yalıtım, mekanik projeler ve kanal projesi belgeleri.

Bodrum’da inşaat ruhsatı alım süreci, bu adımların başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla sonuçlanır ve inşaatın yasal olarak başlaması mümkün hale gelir. İnşaat Ruhsatı için gerekli olan güncel ve en doğru bilgi her zaman ilgili yerin belediyesine sorulmalıdır.

Murat Türetken

Yaklaşık 15 senelik profesyonel yöneticilik hayatım sonrasında, eşimle beraber Bodrum’a yerleşmeye karar verdik. 2023 senesi itibari ile de Bodrum yaklaşık 9 senedir yeni evimiz. Re/Max Pasha Bodrum ile başlayan gayrimenkul pazarlama kariyerim, geçmiş profesyonel yaşamımda olduğu gibi dereceler ve ödüller ile geçti. 6. yılın sonunda, 2022 yılı itibari ile biraz da konfor alanından çıkmak istediğim için, Bodrum’un lüks gayrimenkul ve proje satışında ödüllü ve butik firması Roots Luxury’de çalışmaya başladım.

Bodrum gibi Türkiye ve Dünya’nın gözde lokasyonlarından birinde, doğru ev almak ve satmak gerçekten zorlu bir süreç. Bu süreci en doğru yöneten ekip ile çalışmak istiyorsanız, beni her zaman arayabilirsiniz.

Sosyal Medya'da Takip Etmek İster misiniz?

Compare listings

Karşılaştırmak